Շավիղ Ը.

Հարց. Լա՛վ, հասկացա, որ Հիսուսը եղբայր չունի: Բայց այդ միջոցին ո՞ւր գնացին Հիսուսի աշակերտները: Պատասխան. Բոլորն էլ թողեցին և փախան: Հարց. Իսկ ի՞նչ եղավ չարագործ Հուդան: Պատասխան. Հուդան իր չարությունը կատարելուց հետո, երբ իմացավ, որ Հիսուսի խաչելու հրամանագիրը գրվել է, այդժամ շատ զղջաց և ստացված արծաթը տարավ

Կարդալ ավելին

Շավիղ Է.

Հարց. Եղբա՛յր, մի կասկած ունեմ: Ավետարանից գիտենք, որ հրեաները Հիսուսի համար ասում էին. «Սա հյուսնի և Մարիամի զավակը չէ՞, Հակոբոսի, Հովսեի, Հուդայի և Սիմոնի եղբայրը չէ՞» (Մարկոս Զ 3): Սա ինձ բացատրի՛ր, որ ասելիքս ասեմ: Պատասխան. Ասում էին. «Սա հյուսնի և Մարիամի զավակը չէ՞, Հակոբոսի, Հովսեի, Հուդայի

Կարդալ ավելին

Շավիղ Զ.

Հարց. Հիսուս ի՞նչ սովորեցրեց աշակերտներին: Պատասխան. Տերունական աղոթքը: Հարց. Եթե գիտես Տերունական աղոթքը, ասա՛, որ լսեմ: Պատասխան. «Հայր մեր, որ երկնքում ես. թող սո՛ւրբ լինի անունը Քո: Քո թագավորությունը թող գա: Քո կա՛մքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է: Մեր հանապազօրյա հացը տո՛ւր մեզ այսօր

Կարդալ ավելին

Շավիղ Ե.

Շավիղ Ե. Հարց. Այդ միջոցին ի՞նչ եղավ Հիսուս: Պատասխան. Հիսուսն Ինքն էլ մկրտվեց սուրբ Կարապետի կողմից, ինչպես որ գրում է Մատթեոս ավետարանիչը. «Եվ երբ Հիսուս մկրտվեց, իսկույն ջրից դուրս ելավ» (Մատթեոս Գ 16): Հարց. Ինչո՞ւ է Հիսուսի համար ասում, թե ջրից շուտ դուրս եկավ: Պատասխան. Հիսուս մեղք

Կարդալ ավելին

Շավիղ Դ.

Շավիղ Դ. Հարց. Հիսուս երեսուն տարեկանից հետո ի՞նչ արեց: Պատասխան. Երբ Հիսուս երեսուն տարեկան եղավ, Իր հրեշտակը եկավ: Հարց. Այդ հրեշտակ ասածդ ո՞վ է: Պատասխան. Հովհաննես Մկրտիչն է, ում մենք սուրբ Կարապետ ենք ասում: Հարց. Սուրբ Կարապետը որտե՞ղ էր և որտեղի՞ց եկավ: Պատասխան. Անապատներում էր, ինչպես Ղուկաս

Կարդալ ավելին