Երեքշաբթի։ Նոյեմբերի 12, 2019 թ․։

Մաս Զ.

«Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը» գրքի վեցերորդ գլուխը: