Երեքշաբթի։ Նոյեմբերի 19, 2019 թ․։

Մաս Դ.

«Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը» գրքի չորրորդ գլուխը: