Երեքշաբթի։ Սեպտեմբերի 17, 2019 թ․։

Մաս Գ.

«Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը» գրքի երրորդ գլուխը: