Շաբաթ։ Հոկտեմբերի 19, 2019 թ․։

Մաս Բ.

«Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը» գրքի երկրորդ գլուխը: