ՀԱՒԱՏԱՄՔ

Գրաբար. Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ՝ յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։ Եւ ի մի Տէր` Յիսուս Քրիստոս` Որդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին, այսինքն` յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ,...

Հայոց հավատի զորությունը

Վարուժան ԿիրակոսյանՄանկավարժական գիտ. թեկնածու    ՀԱՅՈՑ ՀԱՎԱՏԻ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ   Օտար նվաճողները դարեր շարունակ Հայոց երկիրն ու ժողովրդին հնազանդեցնելու համար դիմել են բռնի հավատափոխության, քանզի գիտակցաբար թե բնազդով համարել են, որ հայերի անպարտելի...