Արխիվ | Ս. ՄՈՒՇԷ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (28-29)

Հայոց պատմութիւնը ս․ Մուշէ հայրապետի օրոք

ՍԻՒՆԵԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐ (29)

Սիւնեաց աթոռը դատարկ մնաց Մուշէի չդառնալովը, որով նահանգին հաւատացեալները անոք եւ անօգնական վիճակի մէջ մնացին։ Կային մնային անտէրունջք, բնակեալ այսր եւ անդր, եւ ոմանք դօղեալք ի լերինն Գարուայ միայնաւորութեամբ զկեանս իւրեանց վարէին՝ զբազումս ուսուցանելով յոլով ժամանակօք (ՕՐԲ. Ա. 62)։ Յայտնի կը տեսնուի յառաջ բերուած յիշատակներէն, թէ պետական արգելք մը դրուած էր քրիստոնէութեան դէմ, որ Սիւնեցիք […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝ ,

Ս. ՄՈՒՇԷ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (28)

ԳՈՐԾԵՐՆ ՈՒ ՎԱԽՃԱՆԸ Հայրապետիս անունը կը գտնենք հաւասարապէս Արտազեան եւ Սիսական աւանդութեանց մէջ, ինչպէս վերեւ յիշեցինք (§ 25)։ Արտազեան յիշատակարանը զայն Մուշեղ ալ կը կոչէ՝ անուններու նմանաձայնութեամբ (68 ԱՐՐ. 102), բայց կը նախադասենք Մուշէ յորջորջել, որ է նոյն ինքն Մովսէս անունին ասորահնչիւն կերպը, քան թէ Մուշեղ, որ զուտ հայկական անուն է։ Յիշատակարանն ալ զայն բնիկ […]

Շարունակել կարդալ
0

Հատկորոշիչներ՝ ,

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ