Կիրակի։ Սեպտեմբերի 22, 2019 թ․։
Սկիզբ ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄ Ս. ԶԵՄԵՆՏՈՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (24)

Ս. ԶԵՄԵՆՏՈՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (24)

Սուրբ Զեմենտոս հայրապետի մասին