Հինգշաբթի։ Հոկտեմբերի 17, 2019 թ․։
Սկիզբ ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄ ՏԷՐ ԶԱՒԷՆ Ա. ՄԱՆԱԶԿԵՐՏՑԻ (166-170)

ՏԷՐ ԶԱՒԷՆ Ա. ՄԱՆԱԶԿԵՐՏՑԻ (166-170)

Հայ Եկեղեցին Զավեն Մանազկերտցու ժամանակաշրջանում։