Երեքշաբթի։ Նոյեմբերի 19, 2019 թ․։
Սկիզբ ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄ Ս. ԱՏՐՆԵՐՍԷՀ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (25-27)

Ս. ԱՏՐՆԵՐՍԷՀ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (25-27)

Ատրներսեհ հայրապետի ժամանակաշրջանը