Երեքշաբթի։ Նոյեմբերի 12, 2019 թ․։
Սկիզբ ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄ Այլ գլուխք (41-43)

Այլ գլուխք (41-43)

41-43 գլուխներ, որոնք են՝ ՆԱԽԱԼՈՒՍԱՒՈՐՉԵԱՆ ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆԸ (41), ՄԵՐ ԴՐՈՒԹԻՒՆԸ (42), ՏԱՐԲԵՐ ԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (43)