Երեքշաբթի։ Հոկտեմբերի 15, 2019 թ․։
Սկիզբ Հայրերը Գրիգոր Տաթևացի

Գրիգոր Տաթևացի

Նյութեր սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մասին

Դեռ նյութեր չկան