Շաբաթ։ Հոկտեմբերի 19, 2019 թ․։
Սկիզբ Հայրերը Գրիգոր Տաթևացի

Գրիգոր Տաթևացի

Նյութեր սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մասին