Հինգշաբթի։ Սեպտեմբերի 19, 2019 թ․։
Home Կաթողիկոսները Գևորգ Զ. Չորեքչյան (1945-1954)

Գևորգ Զ. Չորեքչյան (1945-1954)

Նյութեր Գևորգ Զ. Չորեքչյան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի առնչյալ