Կապոյտ կիրակի

«ԿԱՊՈՅՏ ԿԻՐԱԿԻ» — ՅՈՅՍ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ — Այս անունով Կիրակի մը գոյութիւն չունի մեր տօնացոյցին կամ օրացոյցին մէջ. անոր համար առնուած է չակերտի մէջ: Յինանց վեցերորդ Կիրակին անանուն է մեր տօնացոյցին մէջ: Որչափ փափաքելի ու պատշաճ պիտի ըլլար, սակայն գոյներով ողողուած գարնան այս եղանակին, զայն ալ օժտուած տեսնել

Կարդալ ավելին

Երեւումն Խաչի

ԵՐԵՒՈՒՄՆ ԽԱՉԻ — Լուսապայծառ Կիրակի. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ   Քանի որ գոյն մտած էր մեր տեսած Յինանց վերջին երկու Կիրակիներու մէջ, կարելի էր գոյն դնել նաեւ այս Կիրակիին մէջ, եւ իր տօնական անուան զուգահեռաբար կոչել զայն ՊԱՅԾԱՌ Կիրակի, վասնզի արդարեւ պայծառափայլ ու ակնախտիղ լոյս կայ անոր մէջ: Քրիստոնէական

Կարդալ ավելին

Կարմիր կիրակի

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ — ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ — Ինչպէս յիշեցինք նախորդ գրութեան մէջ, Յինանց Դ. Կիրակիին կը տրուի ԿԱՐՄԻՐ մակդիրը: Այս կիրակին իրեն յատուկ ոչ մէկ շարական ունի, եւ հետեւաբար տարբեր չէ սովորական միւս Կիրակիներէն: Սակայն զուրկ չէ անիկա իր ուրոյն խորհուրդէն զոր կարելի է հանել անոր տրուած

Կարդալ ավելին

Աշխարհամատրան (կանաչ) կիրակի

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ ԿԻՐԱԿԻ — Կանանչ կիրակի – ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԵԱՆՔԻ Ա. Զատիկէն յետոյ եկող երկրորդ Կիրակին, այսինքն Յինանց երրորդ Կիրակին, ծանօթ է տօնացոյցի մէջ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ անունով: Այս տօնը յատուկ կ’երեւի լոկ Հայց. Եկեղեցիին: Մեր հայրերը ի՞նչ նկատումով, կամ ի՞նչ նպատակով Յինանց այս Կիրակիին սահմաներ են այս տօնը այնքան ալ

Կարդալ ավելին

Նոր կիրակի – Կրկնազատիկ

ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԻ – ԿՐԿՆԱԶԱՏԻԿ – Սպիտակ Կիրակի. ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ Արեւելեան Եկեղեցիներ Զատկին յաջորդող Կիրակիին կուտան ՆՈՐ մակդիրը, այն բացայայտ պատճառով, որ Զատիկը լինելով գերազանց Կիրակին, անոր յաջորդողը կ’ըլլայ սկիզբը տարւոյն բոլոր Կիրակիներուն: Իսկ Արեւմտեան Եկեղեցին զայն կը կոչէ «ՍՊԻՏԱԿ ԿԻՐԱԿԻ»: Մենք պիտի ուզէինք ասիկա խորհրդանշական ակնարկութիւն մը

Կարդալ ավելին