Չորեքշաբթի։ Հոկտեմբերի 16, 2019 թ․։

Ծեսը

Այստեղ ներկայացված են նյութեր Հայ եկեղեցու ծեսի մասին