Երեքշաբթի։ Նոյեմբերի 19, 2019 թ․։
Սկիզբ Հայրերը Բարսեղ Կեսարացի

Բարսեղ Կեսարացի

Սույն ենթաբաժնում ներառված են Բարսեղ մեծի և իրեն առնչվող գործերը