Կիրակի։ Նոյեմբերի 10, 2019 թ․։
Սկիզբ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Այս բաժնում փորձ է արվելու ներկայացնել Ընդհանրական Եկեղեցուն վերաբերող նյութեր։