Պահք

ՏՈՆԱՑՈՒՅՑ

ԲՁ. Պահք։ Oրհ. բձ. Դարձո զցասումն: Հրց. աձ. Որ համագոյից: Մնկ. բձ. Մանկունք եկեղեցւոյ: Ժմտ. Որ ըստ ամենայն: Ճշ. շրկ. դկ. Փառաբանութիւն: Հմբ. բձ. Համբառնալով։

Վասն հարցիցն Մարտիրոսաց կարդա՛ խրատ ի Տօնացուցի։

, , ,

Կան բաներ, որոնց առնչյալ պետք չէ կարծիք կամ մեկնաբանություն թողնել կամ գրառել։ Պարզապես խորհիր, ինքդ քեզ համար։

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ