Հեղինակներ

Այսու տեղեկացնում ենք բոլորին, որ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏ դիմող հեղինակները հետ այսու հնարավորություն ունեն հոնորար ստանալ իրենց աշխատանքի համար։

Ներկայացվող աշխատանքները կարող են լինել հայագիտական-հայերենագիտական բնույթի, Հայ Եկեղեցուն առնչվող, ինչպես նաև համաքրիստոնեական ընդգրկում ունեցող նյութեր: Կարող եք ներկայացնել թարգմանություններ, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանքներ։

Կայքի խմբագրակազմն է որոշում, թե ներկայացված նյութերը որքանով են համապատասխանում նշված սկզբունքներին:

Հոնորարի չափը կախված է ներկայացված աշխատանքի մաքրությունից։

Նյութերը ներկայացնել միմիայն յունիքոդ (unicode) ձևաչափով։

Հավելյալ մանրամասների համար, ինչպես և նյութերը փոխանցելուց առաջ Ձեր ցանկության մասին գրեք մեզ կապի բաժնից: