1913 թվականի մայիսի 4-ին Երևանում բացվեց հեռախոսային ցանցը:

Հատկորոշիչներ՝ հայոց, մայիս, պատմություն

Այլ նյութեր

Related