Հայոց պատմությունը մայիսի 4-ին

Արարատ լեռը

1913 թվականի մայիսի 4-ին Երևանում բացվեց հեռախոսային ցանցը: