Կայքի քարտեզը

Էջեր

Բաժիններ

Նյութերն ըստ բաժինների

ԱԶԳԱՊԱՏՈՒՄ

Աղանդներ

Աղոթք

Աղոթքի մասին

ԱՂՈԹՔՆԵՐ

Ամենօրյա աղոթքներ

Այլ աղոթքներ

Այլ գլուխք (41-43)

Անառակի կիրակի

Առաքյալները

Աստվածաբանություն

Աստվածածնի տաճարին ընծայումը

Աստվածամայր

Արվեստ

Բանասիրություն

Բարոյախրատական

Բարսեղ Կեսարացի

Բարսեղ Մեծի գործերը

Բացահայտում

Գևորգ Զ. Չորեքչյան (1945-1954)

Գոյ

Գործերը

Գործերը

Գործերը

Գործերը

Գործերը

Գունագեղ կիրակիներ և Հոգեգալուստ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Գրիգոր Տաթևացի

Դանիել մարգարե, Սեդրակ, Միսաք և Աբեդնագով

Դավիթ Անհաղթ

Դարձ

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Երկնքի ճանապարհը

Եփրեմ Ասորի

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

ԸՆԹԱՑԻԿ

Թարգմանիչ Վարդապետներ

Թումանյանի քառյակները

Ինչպես կարդալ Աստվածաշունչը

Խաչ

Խաչի տոներ

Խաչվերաց

Խորհուրդները

Ծաղկազարդ

Ծեսը

Ծիսական բառարան

Կաթողիկոսները

Հակոբ Սարուգեցի կամ Սրճեցի

Հակոբ Սրճեցու գործերը

Հաղորդություն

Համբարձում

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Հայրերը

Հայրերը

Հավատ

ՀԱՎԱՏԱՄՔ

Հավատի ուժը

Հարության տոն

Հոգեբանություն

Հոգեգալուստ

ՀՈԳԵՄՏԱՎՈՐ

Հոդվածներ

Հովհան Մանդակունի

Հովհան Ոսկեբերան

Հովհաննես Գառնեցու աղոթքները` իր անվան տառերով

Հովհաննես Թումանյան

Հրեշտակապետերն ու երկնային ողջ զորքերը

Մաս Ա.

Մաս Բ.

Մաս Գ.

Մաս Դ.

Մաս Ե.

Մաս Զ.

ՄԱՐԴՈՒ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՍՏԸ

Մարկոս Ճգնավոր

Մարկոս Ճգնավորի գործերը

Մեծ պահք

Մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթան

Մեկնություններ

ՆԱԽԱՇԱՎԻՂ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ

Ոսկեբերանի գործերը

Պահքի մասին ընդհանրապես

Պահքի օրեր

Պայծառակերպության տոն կամ Վարդավառ

Պատմություն

Պատմությունը

Ս. ԱՏՐՆԵՐՍԷՀ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (25-27)

Ս. ԶԱՔԱՐԻԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (17-23)

Ս. ԶԵՄԵՆՏՈՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (24)

Ս. ՂԵՒՈՆԴԻՈՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (32-35)

Ս. ՄԵՀՐՈՒԺԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (36-40)

Ս. ՄՈՒՇԷ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (28-29)

Ս. ՇԱՀԷՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (30)

Ս. ՇԱՒԱՐՇ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (31)

Սովորույթները

Սուրբ Աստվածածնի ննջման և վերափոխման տոն

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ

Սուրբ Հակոբ Մծբնեցի

Սուրբ Հակոբ Մծբնեցու գործերը

Սուրբ Մինաս Եգիպտացի

Սուրբ Սահակ և սուրբ Մեսրոպ

Սուրբ Վառվառա

Սրբեր

Վարդան Արևելցի

Վարդապետությունը

Տ. Ս. ԱՐԻՍՏԱԿԷՍ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (82-86)

Տ. Ս. ԳՐԻԳՈՐ Ա. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ (44-81)

Տ. Ս. ՎՐԹԱՆԷՍ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (87-100)

Տաղավար տոներ

Տերունի տոներ

ՏԷՐ ԱՍՊՈՒՐԱԿԷՍ Ա. ՄԱՆԱԶԿԵՐՏՑԻ (171-178)

ՏԷՐ ԶԱՒԷՆ Ա. ՄԱՆԱԶԿԵՐՏՑԻ (166-170)

ՏԷՐ ՇԱՀԱԿ Ա. ՄԱՆԱԶԿԵՐՏՑԻ (157-165)

ՏԷՐ ՍՈՒՐԲ ՅՈՒՍԻԿ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (101-109)

ՏԷՐ ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԷՍ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (116-156)

ՏԷՐ ՍՈՒՐԲ ՍԱՀԱԿ Ա. ՊԱՐԹԵՒ (179-225)

ՏԷՐ ՓԱՌԷՆ Ա. ԱՇՏԻՇԱՏԵՑԻ (110-115)

Տիեզերական ժողովները

Քարոզներ

Քարոզները

Քրիստոս

Քրիստոսի 12 առաքյալների և Սբ Պողոս 13-րդ առաքյալի հիշատակության օրը

Օրեր

ՕՐՎԱ ԽՈՍՔ

Կայքի սպասարկումը՝ ԱԲՍՏՐԱԿՏ